1. Seleccionar tipo de documento 2. Seleccionar 1 o varios documentos